2024. július 20. szombat
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

„Anekdotává vált” a Szász Jenő-féle Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Sipos Zoltán 2014. május 05. 16:21, utolsó frissítés: 16:34

Egy év után sem „forgatja fel a szakmabeli erőviszonyokat” az NSKI – állítják kutatók. Sőt, az sem világos, mivel foglalkozik.


Máig nem sikerült levetkőznie a fantomintézet státuszt a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek (NSKI): úgy tudjuk, az intézet a Kárpát-medencében működő kisebbségkutató műhelyekkel hivatalos kapcsolatot nem tart fenn, a beharangozott projektjei csendben feledésbe merülnek, munkatársai között pedig elvétve sem lehet kisebbségkutató szakembereket találni.

Az NSKI-t Orbán Viktor hozta létre 2012 decemberében. Indulásakor az NSKI-t sokan támadták, gyakorlatilag azt állítva, hogy az 1,3 milliárd forintos (4,3 millió euró) éves költségvetéssel működő intézmény egy elefánttemető.


Parkolópálya Szász Jenőnek

Akkor már világos volt ugyanis, hogy a Szász Jenő által alapított Magyar Polgári Párt mint politikai projekt kudarcot vallott. Az RMDSZ ellenzékeként fellépő, 2008-ban bejegyzett MPP 2012-re már túl volt néhány választási kudarcon. Sokan Szász Jenő „egyszemélyes” vezetési stílusát okolták azért, hogy a párt nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
Szász Jenő parkolópályára állításához az is hozzájárulhatott, hogy Orbán Viktor eldöntötte, hogy a Tőkés László körül szerveződő EMNT/EMNP projektet próbálja felépíteni az RMDSZ ellenzékeként. Annak ellenére, hogy az MPP súlya a romániai magyar közéletben egyre csökkent, Szász Jenő sokáig ragaszkodott a posztjához.


A magyar kormány egyik legfontosabb háttérintézménye

Az NSKI alapító okirata szerint ez „a miniszterelnök irányítása alatt működő központi hivatal”, alkalmazottai „fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek”, akiknek a legmagasabb fokú titkosszolgálati átvilágításon kell átesniük.

Az NSKI célja „a magyarság kiemelkedő szellemi, kulturális és tudományos eredményeinek, hagyományainak, valamint társadalmi és gazdasági helyzetének elemzése, kutatása, azok koordinációja; a társadalmi és gazdasági tér fejlesztése és a határokon átnyúló nemzeti összetartozás erősítése érdekében a magyarság nemzeti erőforrásainak kutatása, elemzése, azok koordinációja.”

Az NSKI-t létrehozó, 2012. december 11-i kormányrendelet szerint az intézet létszáma 100 fő.


A fejesek tavaly már megvoltak

Az NSKI-sztoriról a Transindex is írt 2013. júniusában. Többek között megállapítottuk, hogy bár a munka még mindig egy ideiglenes irodában folyik, már 18 személy – zömében vezető beosztásban – koordinálja a nemzetstratégiát. Ugyanakkor nem sikerült kideríteni, milyen szakmai háttér volt szükséges ahhoz, hogy valaki egy ilyen állást betöltsön.

Az állománytáblából kitűnt, Szász Jenő elnöki fizetése az államtitkári rangnak felel meg, alapilletménye az illetményalap (38 ezer 650 Ft) 12-szerese, tehát 464 ezer Ft (ehhez valószínűleg további pótlékok járulnak). A hvg.hu szerint ugyanakkor Szász fizetése havi bruttó 997 ezer forint (3200 euró).

Időközben az is kiderült, hogy az NSKI székhelye a Bajcsy-Zsilinszky út 52. szám alatt van (igaz, hivatalosan továbbra is a Miniszterelnökséget, vagyis a Kossuth Lajos tér 1-3-at adják meg címként).


Nagyobb térképre váltás


Visszatértünk a témára

Szász Jenő a kritikákra azzal válaszolt, hogy egy indulófélben levő intézményről korai bármit is mondani.

Így hát tíz hónappal az első cikkünk megjelenése után ismét elővettük az NSKI-témát, hogy megnézzük: a tavaly tapasztalt furcsaságok valóban az indulás nehézségeiből adódtak? Tévedtek azok, akik az NSKI-t fantomintézetnek nevezték? Jogos volt a tudományos szféra bizalmatlansága és értetlensége a projekttel kapcsolatban?

Két, a kárpát-medencei kisebbségkutatást nagyon jól ismerő, vezető beosztásban dolgozó szakemberrel beszélgettünk az NSKI-ról, illetve adatigényléssel kikértük az intézet 2014-es költségvetését, jelenlegi állománytábláját, székhelyének címét, és eddigi összes pénzügyi és tevékenységi beszámolóját.


„Nem fogja felborítani a kutatási mezőny erőviszonyait”

Bár az NSKI alapító okirata szerint „nemzetstratégiai műhelyek, nemzeti kutatások és kiemelt trendkutatások koordinációját végzi; a nemzetstratégiai műhelyek, nemzeti kutatások és kiemelt trendkutatások által elkészített és megvalósított stratégiákat nyomon követi”, eddig nem tudunk arról, hogy az intézet megkereste volna a nemzetstratégiával foglalkozó kutatóműhelyeket.

Az NSKI megalapítása óta számos nyitás, tapogatózás, személyes megkeresés érkezett kutatók fele, ezen próbálkozások nagy része nem folytatódott konkrét projektben – mondta el az egyik, vezető beosztásban dolgozó szakember. Az általa vezetett intézményt ugyanakkor az NSKI egyelőre nem kereste meg hivatalosan együttműködési ajánlattal.

Forrásunk az informális megkereséseket furának nevezte: közpénzből működő intézménynél kell legyen valamilyen formális kerete a pénz elköltésének, együttműködési protokollumot írnak alá, pályázatokat hirdetnek – ilyesmit azonban eddig nem látott az NSKI részéről.


A Nemzetstratégiai Kutatóintézet „anekdotává vált”

„Az NSKI jelenlegi munkatársai közül egy sincs, akivel kisebbségkutató mezőnyben találkoztam volna, pedig 20 éve itt mozgok” – fogalmazott, hozzátéve: az eddigiek alapján világos, hogy a Nemzetstratégiai Kutatóintézet története „anekdotává vált”, és az nem fogja felborítani a kutatási mezőny erőviszonyait.

Miközben nem hallott arról, hogy bár egy szakmai publikációt támogattak volna, tudományos szempontból „értelmezhetetlen” rendezvényeken van jelen az NSKI. Ilyen például a Kárpát-medencei Mangalicatenyésztők első találkozója a Budapesti Székely Bál vagy az akció, amelynek során a határon túli területekre juttattak szaktankönyveket.


Még csak nem is erdélyi hálózatépítésről szól

Az NSKI székelyudvarhelyi fióknyitása körül is nagy a csend. Erdélyi kutatói körökben tudnak arról, hogy Szász Jenő 3-4 személyt is megkeresett, legalább egy személynek pedig vezetői pozíciót is felajánlottak ennél a fiókintézménynél, azonban – feltehetőleg azért, mert nem sikerült tisztázni egy ilyen fiók jogi hátterét –, a projekt egyelőre jegelve van.

A jogi háttér azért kényes, mert míg kulturális intézetek, diplomáciai képviseletek könnyen megszerzik az adott országok jóváhagyását, az NSKI a magyar állam egyik központi hivatalának számít – erre jóval nehezebb engedélyt szerezni.

Forrásunk szerint az NSKI-projekt az eddigiek fényében még csak nem is hatalomról szól, vagy valamiféle erdélyi hálózat-építést céloz. Sőt, Szász Jenő elhíresült, a szórvány kitelepítését célzó gyöngyhalászat-elméletének sem volt folytatása, így azt sem lehet kijelenteni, hogy az NSKI-nak valami ehhez hasonló, „meredek, botrányos” stratégiája lenne.


Terméketlen viták

Az NSKI-projekt abba az elképzelésbe illeszkedik, hogy a Fidesz nagyminisztériumokat hoz létre, a szakpolitikákat pedig olyan kutatóműhelyekre bízza, amelyek megpróbálják létrehozni saját legitimációs bázisukat. Ez azt jelenti, hogy már létező szakmai hálózatokat szétvernek – mondta egy másik, névtelenül nyilatkozó kutató.

Az NSKI munkatársai közül sokan nyugdíj előtt álló emberek, akik egzisztenciális megfontolásból vállalták el a munkát, és akik maguk is átmenetinek tekintik ezt a munkahelyüket. Szakmán kívüliek, senki nem tudja, pontosan mit csinálnak – tudtuk meg.

Forrásunk szerint jelenleg az intézeten belül terméketlen vita folyik arról, hogy a nemzetpolitikának a határon túli magyarokról, vagy pedig az egész magyar nemzetről kell szólnia.


Hiányos beszámoló

Bár explicit módon az éves tevékenységéről szóló tartalmi beszámolót is elkértük az NSKI-től, csak egy éves költségvetési beszámolót kaptunk meg az idei költségvetés és az állománytábla mellett.

Mint Ádám Ödönnétől, a beszámoló elkészítéséért felelős személytől megtudtuk, a tartalmi beszámolót azért nem küldték, mert nem készült el. Majd áramszünetre hivatkoztak, végül pedig megígérték: másnap elküldik a dokumentumot. Ez néhány hete volt.

Így, bár nem tudni pontosan, milyen projektjei voltak a tavalyi év folyamán a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek, a költségvetési beszámolóból kiderül, hogy az 1,3 milliárdos előirányzott költségvetést később 840 millióra csökkentették, de az előirányzott költségvetési tételeket általában így sem sikerült elkölteni, így év végére mintegy 400 millió forint maradt a kasszában.

Az intézményvezető Szász Jenő államtitkári rangban évi 12,5 millió forintot keres, az állománytábla szerint az NSKI foglalkoztat még egy helyettes államtitkárt, 10 vezető beosztású munkatársat és 45 munkatársat.


Reprezentációra 37 millió, könyvre 42 ezer

A 465 millió forintnyi, teljes munkaidős személyi juttatásoknak például mintegy negyedét (122 millió) teljesítették, és az előirányzottnál szintén sokkal kevesebbet költöttek ruházati- illetve közlekedési költségtérítésre, illetve étkezési hozzájárulásra. Az előirányzottnál (1,3 millió) viszont többet költöttek üdülési hozzájárulásra (4,3 millió), valamint külföldi kiküldetésekre, reklámkiadásokra és reprezentációra (20 helyett 37 millió).

Könyvek beszerzésére ugyanakkor eredetileg nulla forintot irányoztak elő – ezt aztán kiigazították 42 ezerre. A folyóiratok megvásárlására megszabott 1,5 millió forintnak alig több mint ötödét, 323 ezer forintot költöttek el, ugyanez érvényes az egyéb szakmai anyagokra (2,5 millió helyett 356 ezer).

Ez azért furcsa, mert szakmabeliek szerint egy kutatóintézet költségvetésében a könyvek, folyóiratok beszerzése, adatbázisokhoz való hozzáférés általában az egyik legnagyobb költségtétel. Ez az a pénz, ami sosem elég, és minden évben folyik a kötélhúzás azon, hogy hogyan lehetne az előirányzott keretet megnövelni.

Kutatóintézetek költségvetésében szintén nagy tételek a külső személyi juttatások, ösztöndíjak: így lehet külsős szakembereket foglalkoztatni, azoktól anyagokat rendelni. Az NSKI költségvetése ösztöndíjakra nulla forintot irányoz elő, a külső személyi kifizetések (26 millió) is elmaradnak az előirányzattól (103 millió).


Stratégia, Szintézisek, Jövőkutatás

Az állománytáblából az is kiderül, az intézmény keretein belül olyan, egészen érdekes nevű osztályok vannak, mint például a Nemzetkutatási Műhelyek Koordinációs Osztálya, Stratégiai Elemzési Osztály, a Szintézisek és Stratégiai Fejlesztések Osztálya vagy az abszolút kedvenc: Jelen- és Jövőkutatások Osztály.

Ugyanakkor hiába kerestük, nem sikerült megtaláljuk az NSKI honlapját. Lehet, hogy a szinergia jegyében történő ismeretgyűjtés ezt fölöslegessé teszi?

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

VilágRSS