• Megosztás:
  •  Világ RSS
  •  Elküldöm e-mailben
  •  Kinyomtatom
  • Utolsó frissítés: 11:54 GMT +2, 2007. december 18.

Magyar törvény az élettársi kapcsolatról: házastársakat megillető jogok egynemű pároknak is


HIRDETÉSElfogadta az Országgyűlés a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényjavaslatot, amely számos területen ad eddig csak a házastársakat megillető jogokat az élettársi kapcsolatban élő, akár egynemű pároknak is.

A törvény szerint bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt két nagykorú személy kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatban szeretne élni. Kiskorú azonban a gyámhatóság előzetes engedélyével sem élhet ezzel a lehetőséggel.

A felek kérésére a ceremónia kisebbségi nyelven is lefolytatható, ha az a Magyarországon honos nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvek egyike.

A bejegyzett élettársi kapcsolat a házassággal azonos vagyonjogi, öröklési jogi joghatásokkal jár. A regisztrálással a kapcsolatban élők között is vagyonközösség alakul ki.

A törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatban élőknek nem teszi lehetővé gyermek közös örökbefogadását. A bejegyzett élettársak együttesen nem fogadhatnak örökbe és arra sincs lehetőségük, hogy az egyik bejegyzett élettárs partnerének gyermekét örökbe fogadja. Ugyanakkor a törvény szerint nő és férfi élettársi kapcsolata esetén apai elismerő nyilatkozatot lehet tenni, a kapcsolat bejegyzése előtt.

A bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnik az egyik élettárs halálával, vagy ha az élettársak házasságot kötnek, valamint ha két ember megszünteti a kapcsolatot. A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésekor a házasság felbontására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A törvény 2009. január 1-jén lép hatályba.

Az adatok szerint Európa szinte valamennyi államában évről-évre egyre kevesebben kötnek házasságot. A Központi Statisztikai Hivatal 2001-es adataiból kitűnik, hogy Magyarországon az 1970-es évek elején az élettársi kapcsolatok aránya az összes család százalékához viszonyítva 2,1 százalék volt, a 2001-es adatok szerint ez az arány 9,5 százalékra, 2005-re pedig tíz százalék fölé emelkedett. Az ezer lakosra jutó házasságkötések száma az 1980. évi 7,5-ről 2006-ra 4,4-re csökkent és ma már minden harmadik új kapcsolat élettársi kapcsolatnak tekinthető. (mti)HIRDETÉS
Adatbank

július 23
Udvardy FrigyesVincze GáborBalogh Béni


2005. július 23.

Tisza Istvánról újabb tanulmány jelent meg. Ifj. Bertényi Ivánt nem a második miniszterelnöksége idején (1913–1917) történtek érdeklik, hanem a Magyarország szempontjából „végzetesnek bizonyult döntésekre” helyezi a hangsúlyt. Tisza István ugyanis ellenezte a háborút, de azután beleegyezett. /Lászlóffy Csaba: Apa és fia. = Szabadság (Kolozsvár), júl. 23./
[Udvardy Frigyes: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2003]

2005. július 23.

Murádin László nemrég megjelent kötetében /Erdélyi magyar családnevek/ a magyar családneveket veszi górcső alá. Munkájában a szerző a Tinivár Kiadó által 1994 és 2002 között kiadott Maturandusok című, az erdélyi magyar nyelven érettségizett diákok névjegyzékét tartalmazó kötetekben meglelhető anyagot dolgozta fel, vagyis nagyjából ötvenezer nevet. A kötetben szó esik a magyar családnevek kialakulásáról, a számba vett családnevek gyakorisági mutatójáról és forrásáról. /Ö. I. B.: Erdélyi magyar családnevek. = Szabadság (Kolozsvár), júl. 23./
[Udvardy Frigyes: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2003]

2006. július 23.

Idén a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium adott otthont július 10-14. között a hitoktatók továbbképzőjének, a Bolyai Nyári Akadémia keretében. A négy erdélyi egyházmegyéből összesen 79-en vettek részt az egyhetes programon. A továbbképző fáradhatatlan szervezője dr. Marton József, a BBTE teológiai karának dékánja. /Farmati Anna: Hitoktatók továbbképzője Csíkszeredában. = Vasárnap (Kolozsvár), júl. 23./
[Udvardy Frigyes: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2003]

2006. július 23.

A poznani felkelés 50. évfordulójára emlékeztek június 28-án Lengyelországban, amelynek során a rendőri erőszaknak ötvennyolc ember esett áldozatul, hétszáz további résztvevőt pedig letartóztattak. Lech Kaczynski államelnök meghívására részt vett az ünnepségen a német, a cseh, a szlovák és a magyar elnök is. XVI. Benedek pápának az alkalomra küldött üzenetét Stanislaw Gadecki poznani érsek olvasta fel a szabadtéri szentmisén. „A munkások az utcára mentek, hogy tiltakozzanak a hazugság, a jogtalanság, a sztálini rendszer igazságtalanságai ellen” – áll a pápa üzenetében. „A tüntetés spontán szerveződött, és mindaddig békés volt, amíg a rendőrség nem lőtt a felvonulókra… A poznani munkások, asszonyok és gyermekek vére nem hullott hiába: elvetette a szabadság magját, amely azután évekkel később szárba szökkent, és véget vetett a sztálini rendszernek” – fogalmazott üzenetében a pápa. Sólyom László magyar köztársasági elnök hangsúlyozta: „Mi, magyarok, Poznanban saját októberi forradalmunk és szabadságharcunk előfutárát tiszteljük. Nagyon jól emlékszem, hogy 1956-ban azzal a szlogennel vonultunk az utcára, hogy Poznan–Varsó–Budapest.” (Zenit/Magyar Kurír) /A poznani áldozatok vére nem hullott hiába. = Vasárnap (Kolozsvár), júl. 23./
[Udvardy Frigyes: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2003]

1988. július 23.

Budapesten meghal Gálffy Mózes (Nagyszeben, 1915. júl. 13.) nyelvész, egyetemi tanár. 1940-44 közt az Erdélyi Tudományos Intézet munkatársa, majd a Bolyai, 1959-től a Babeş-Bolyai Tudományegyetem tanára. Fő kutatási területe a magyar nyelvjárástan. Márton Gyulával részt vesz a moldvai csángómagyar nyelvatlasz és a székely szóföldrajzi szótár elkészítésében.
[Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989]

SZAVAZÓGÉP

Szerinted a Facebook:

Depressziót okoz 63
Az ördög műve 204
Virtuális kocsma 97
A hely, ahol mindenki szebb 365
Létszükséglet 7
Egyik sem 268

KORÁBBI SZAVAZÓGÉPEK24 óra hírei 24 óra cikkei
HIRDETÉS