• Megosztás:
  •  Világ RSS
  •  Elküldöm e-mailben
  •  Kinyomtatom
  • Utolsó frissítés: 11:54 GMT +2, 2007. december 18.

Magyar törvény az élettársi kapcsolatról: házastársakat megillető jogok egynemű pároknak is


HIRDETÉSElfogadta az Országgyűlés a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényjavaslatot, amely számos területen ad eddig csak a házastársakat megillető jogokat az élettársi kapcsolatban élő, akár egynemű pároknak is.

A törvény szerint bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt két nagykorú személy kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatban szeretne élni. Kiskorú azonban a gyámhatóság előzetes engedélyével sem élhet ezzel a lehetőséggel.

A felek kérésére a ceremónia kisebbségi nyelven is lefolytatható, ha az a Magyarországon honos nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvek egyike.

A bejegyzett élettársi kapcsolat a házassággal azonos vagyonjogi, öröklési jogi joghatásokkal jár. A regisztrálással a kapcsolatban élők között is vagyonközösség alakul ki.

A törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatban élőknek nem teszi lehetővé gyermek közös örökbefogadását. A bejegyzett élettársak együttesen nem fogadhatnak örökbe és arra sincs lehetőségük, hogy az egyik bejegyzett élettárs partnerének gyermekét örökbe fogadja. Ugyanakkor a törvény szerint nő és férfi élettársi kapcsolata esetén apai elismerő nyilatkozatot lehet tenni, a kapcsolat bejegyzése előtt.

A bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnik az egyik élettárs halálával, vagy ha az élettársak házasságot kötnek, valamint ha két ember megszünteti a kapcsolatot. A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésekor a házasság felbontására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A törvény 2009. január 1-jén lép hatályba.

Az adatok szerint Európa szinte valamennyi államában évről-évre egyre kevesebben kötnek házasságot. A Központi Statisztikai Hivatal 2001-es adataiból kitűnik, hogy Magyarországon az 1970-es évek elején az élettársi kapcsolatok aránya az összes család százalékához viszonyítva 2,1 százalék volt, a 2001-es adatok szerint ez az arány 9,5 százalékra, 2005-re pedig tíz százalék fölé emelkedett. Az ezer lakosra jutó házasságkötések száma az 1980. évi 7,5-ről 2006-ra 4,4-re csökkent és ma már minden harmadik új kapcsolat élettársi kapcsolatnak tekinthető. (mti)HIRDETÉS
Adatbank

szeptember 2
Udvardy FrigyesVincze GáborBalogh Béni


2006. szeptember 2.

Megnyílt Major Gizella marosvásárhelyi képzőművész pasztelljeiből és szénrajzaiból álló kiállítása Kolozsváron, a Gy. Szabó Béla Galériában. Fényben fogant színhangok, jellemezte a művész munkáit Németh Júlia. Major Gizella a marosvásárhelyi Művészeti Líceum tanáraként a művészképzésben is jelentős szerepet vállalt. /Németh Júlia: Hangzó színek, fénylő színhangok. Major Gizella kiállítása a Gy. Szabó Béla Galériában. = Szabadság (Kolozsvár), szept. 2./
[Udvardy Frigyes: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2003]

2006. szeptember 2.

Madách remekéről, Az ember tragédiájáról 1861-es megjelenése óta rengeteget írtak, beszéltek, vitáztak. Újabb könyv jelent meg a drámáról, Bíró Béla terjedelmes kötete: A Tragédia paradoxona, Liget Műhely Alapítvány, Budapest – Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2006. Madách főművéről sokan mondták, hogy inkoherens, kiérleletlen, inkább lírai, mint drámai alkotás. A szerző szerint a hiányolt koherencia megvan a műben. Bíró azokra a Madách fejlődését döntően meghatározó szellemi hatásokra összpontosít, amelyeket a kutatás figyelmen kívül hagyott. Bíró Béla bőven elidőzött a Tragédiával összefüggő gnosztikus analógiáknál, részletezte az író szabadkőműves kapcsolatait. /N.M.K.: Új könyv a Tragédiáról. = Népújság (Marosvásárhely), szept. 2./
[Udvardy Frigyes: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2003]

2006. szeptember 2.

A neves kibédi folklorista, rovásírás-kutató, költő és műfordító Ráduly Jánosnak idén négy könyve is napvilágot látott. Egyik rovásírással foglalkozik, három a Kis- Küküllő menti székely népmeséket, mondákat, tréfákat, anekdotákat tárja az érdeklődők elé a maguk sajátos ízében: A fák királyválasztása (Hoppá Könyvkiadó, Marosvásárhely 2006), Hallod-e, te másvilág, adsz kenderért pálinkát? (Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2006.), Hová, hová, Laji bátyám? (Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely 2006), Tanuljunk könnyen rovásírni (Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 2006). /Szente B. Levente: A kibédi tündérkönyvek margójára. = Népújság (Marosvásárhely), szept. 2./
[Udvardy Frigyes: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2003]

1960. szeptember 2.

Megjelenik a Magyar Autonóm Tartomány Néptanácsa Oktatási-Művelődésügyi Osztályának közleménye, miszerint magyar és román tagozattal beindul a Marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola. (Két fakultással működik: román nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, valamint fizika, kémia és ipari ismeretek. (1961-től román-történelem és magyar-történelem szakokok is indulnak.) A főiskola 3 éves képzést nyújt, az általános iskola fölső tagozatán oktató pedagógusokat képeznek.
[Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989]

1940. szeptember 2.

A Romániában maradt Segesvárról azt jelentik Vásárhelyi János református püspöknek, hogy a református hívők "valósággal özönlenek" a közelben fekvő, de Magyarországhoz csatolt Székelyudvarhely felé. "Ez iskoláinkat elnépteleníti, adófizetőink számát leapasztja" - figyelmeztet a jelentés. Ez az egyik első értesülésünk a második bécsi döntést követően megindult dél-erdélyi (és regáti) tömeges menekülthullámról, amelynek során 1944 februárjáig mintegy 200 ezer magyar nemzetiségű személy távozik a trianoni Magyarország vagy Észak-Erdély területére.
[Balogh Béni: Dél-erdélyi magyarság 1940-1944]

SZAVAZÓGÉP

Melyik az idei nyár slágere?

ByeAlex: Hé Budapest 17
Ella Henderson: Ghost 6
Maroon 5: Maps 3
Nico and Vinz: Am I Wrong 7
Calvin Harris: Summer 13
Kelemen Kabátban: Maradjatok Gyerekek 34
Iggy Azalea: Fancy (feat. Charli XCX) 3
Egyik sem 211

KORÁBBI SZAVAZÓGÉPEK24 óra hírei 24 óra cikkei
HIRDETÉS